فروشگاه اینترنتی توان تکنیک
خرید و سفارشگذاری کالای صنعتی، پنوماتیک، هیدرولیک، اتوماسیون صنعتی و سنسور
 
 

شیرهای کنترل مسیر دستی و مکانیکی

شیرهای کنترل مسیر دستی و مکانیکی فستو

mechanical and manual operated way valves